انتخاب واحد و ثبت نام نيمسال 3993 ترم تابستان

امكان  انتخاب واحد و ثبت نام نيمسال 3993 (ترم تابستان ) از تاريخ 1400/4/16 الي 1400/4/27 در سامانه گلستان از مسير زير فعال مي باشد .
ثبت نام اصلي  -----> عمليات  ثبت نام ----> ثبت نام اصلي

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر