انتخاب و واحد ترم تابستان  انتخاب واحد ترم تابستان این دانشگاه از ۱۶ تیرماه آغاز شده و تا 23 تیرماه
برای اطلاعات بیشتر در لینک زیر کلیک نمایید:

http://pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/440052/797657/1946659/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر