سامانه شکایت و انتقادات دانشجویان در زمان امتحانات #فوری  سامانه رسمی شکایات وانتقادات دانشجویان در ایام امتحانات  srsa.pnu.ac.ir  🔻مسئولان نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور در استانها پذیرای بررسی انتقادات و شکایات در ایام امتحانات  #پایگاه_خبری_دانشگاه_پیام_نور مرکز منجیل
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر