تعطیلی دانشگاه در شرایط کرونا قابل توجه دانشجویان گرامی
باتوجه به شرایط کرونایی شهرستان دانشگاه تا آخر فروردین ماه تعطیل می باشد.هرگونه سوالات خود را میتوانید با کارشناسان مربوطه مطرح نمایید.
گروه سوالات دانشجویی 
@pnumanjil
 کانال دانشجویان
@manjilpnu
آیدی کلیه کارشناسان در کانال موجود است.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر