آزمون مجدد دروس عمومی دانشجویان گرامی
اگر در آزمون دروس عمومی غیبت داشته اید یا نمره برای شما منظور نشده است یا به دلیل مشکلات سیستم به تمام سوالات پاسخ داده نشده  می توانید مجدد ازمون دهید.جهت اطلاع به سایت
azmoon.pnu.ac.ir مراجعه نمایید.

http://azmoon.pnu.ac.ir/portal/home/?NEWS/732106/739637/1828487/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84-1400-1399

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر