امکان بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه و دارای بدهی (ورودی 97 و قبل از آن) فراهم شد

.

در راستای امکان ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 97 و قبل از آن که برای ادامه تحصیل و ثبت نام مراجعه نکرده‌اند، مقرر گردید امکان ثبت نام و ادامه تحصیل این دانشجویان با شرایط ذیل فراهم شود:
1-دانشجویان عدم مراجعه برای ادامه تحصیل می‌بایست حداکثر تا 99/10/30 درخواست خود را به آموزش مرکز/ واحد ارائه دهند.
2- برای ترم‌های عدم مراجعه، مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات و بدون پرداخت شهریه برای این دانشجویان منظور می‌شود.
3- مدت اجرای این بخشنامه از نیمسال اول 1400-1399 تا پایان 99/10/30 می‌باشد.
4- بعد از تاریخ 99/10/30 امکان استفاده از بخشنامه وجود ندارد.
5- این مصوبه شامل دانشجویان دوره دکتری تخصصی نمی‌شود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر