کلاسهای مجاری ترم تابستان  
دانشجویان گرامی
جهت ورود به کلاسهای ترم تابستان از لینک زیر استفاده نمایید.
حنما نرم افزارهای مورد نیاز که در سایت موجود است را نصب نمایید.
سایت:
mz.pnu.ac.ir


لینک:
http://mz.pnu.ac.ir/Portal/home/?news/1291238/1291330/1601957/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
 
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر