زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجوی گرامی
زمان ثبت نام و انتخاب واحد در نيمسال دوم      99-98 از تاريخ 05/ 11/ 98 الي 11/ 11 /98  می باشد

سایت برای مشاهده برنامه کلاسی: sahba.pnu.ac.ir
مشاهده منابع دروس و چارت درسی و...: pnu.ac.irشماره تماس:
واحد آموزش(کارشناس رشته) :34653001
واحد برنامه ریزی:34653002
واحد آموزش (مسوول آموزش)  34653007

واحد شهریه      34653008        

آدرس :منجیل-شهرک ایثارگران- کدپستی 53171-44516

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر