رويدادها
دوشنبه 29 آبان 1396 شهید بابک نوری هریس از دانش آموختگان پیام نور مرکز منجیل

 بابک نوری هریس از دانشجویان فارغ التحصیل پیام نور مرکز منجیل و از نیروهای بسیجی شهرستان رشت در عملیات مستشاری در نبرد بوکمال سوریه به جمع شهدای مدافع حرم استان پیوست.

بسیجی شهید “بابک نوری هریس” از بسیجیان دواطلب مدافع حرم بود که در منطقه بوکمال سوریه به یاران شهیدش پیوست.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر