پذيرش دانشجو بر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398 ثبت نام و انتخاب رشته براي شركت در پذيرش دانشجو صرفاًبر اساس سوابق تحصيلي آزمون سراسري مهرماه سال 1398


                       ( تا پایان شهریور تمدید گردید  )

لینک ثبت نام

http://register1.sanjesh.org/sarasariup

رشته های:
 حقوق
روانشناسی
مدیریت بازرگانی
گردشگری
حسابداری
مشاوره
مدیریت دولتی
جغرافیا
علوم سیاسی
تاریخ
ادبیات فارسی
جامعه شناسی
مهندسی کشاورزی
زمین شناسی
ریاضی
الهیات


شرایط ویژه پرداخت وام شهریه از ترم اول
امکان انتخاب محل آزمون در محل زندگی
تحصیل همزمان در دو رشته
امکان انتخاب دروس به صورت مجازی


تلفن تماس:
01334653001/3011 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر