تعطیلات دانشگاه / انتخاب و واحد / معرفی به استاد دانشجوی گرامی 
به استحضار می رساند دانشگاه تا تاریخ 12 مردادماه جهت انجام امور تعطیل می باشد از تاریخ 13 مردادماه جهت ارایه خدمات دایر می باشد.

در صورت داشتن مشکل در زمان انتخاب و واحد در تاریخ 13 و 14 مردادماه نیز می توانید انتخاب و واحد نمایید.
دانشجویانی که درخواست  معرفی به استاد دارند در تاریخ 13 مردادماه  در دانشگاه حضور داشته باشند در غیراینصورت از تاریخ 16 شهریور درخواست بدهند.
باسپاس 
موفق باشید


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر