اطلاعیه سامانه اداره کل امور دانشجویان بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی ، شخصیتی ، ازدواج و خانوادگی خدمات مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان ارایه می دهد.
دانشجویان متقاضی میتوانند از طریق آدرس زیر به سامانه مراجعه و با ثبت درخواست خود، با دریافت شماره پیگیری پاسخ را دریافت نمایند.


http://stud.pnu.ac.ir 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر