قابل توجه دانشجویان، کارمندان و اساتید عزیز راه اندازی سامانه رسیدگی به درخواست ها ( سامانه شکایات و انتقادات ) دانشگاه پیام نور:

htpp://srsa.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر