گرامیداشت روز 13آبان  13 آبان نماد طمع ورزی آمریکا، وابستگی رژیم طاغوت، ایستادگی، ایمان متکی به بصیرت، پیشقراولی نسل جوان در صحنه، و شجاعت و جسارت نسل جوان انقلابی است.

مقام معظم رهبری    
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر