ارزشیابی اساتید  گزینه ارزشیابی استاد توسط دانشجو درسیستم گلستان دانشگاه پیام نور (reg.pnu.ac.ir) ازتاریخ 96/9/4 لغایت 96/9/30 جهت دریافت نظرات شماعزیزان فعال می باشد

توجه:لازم به ذکراست دانشجویانی مجازبه ارزشیابی استاد هستند که گزینه بله رابرای حضوردر کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.

جهت شرکت در ارزشیابی اساتید از مسیر زیر اقدام نمایید:

ورود به سیستم گلستان(reg.pnu.ac.ir)ورود به منوی ارزشیابی/استاد/ارزشیابی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر