سؤالات متدوال
نحوه‌ی اطلاع از منابع درسی و حذفیات دروس برای امتحانات پایان ترم  ⭕️ نحوه‌ی اطلاع از منابع درسی و حذفیات دروس برای امتحانات پایان ترم
✅ در بخش وضعیت منابع درسی، روبه‌روی هر درسی در ستون آخر سمت چپ، بخشی وجود دارد با عنوان “شرح پیوست”؛ در این قسمت اگر درسی، حذفیات و یا توضیحاتی داشته باشد، نوشته می‌شود و ملاک حذف بودن بخشی از منبع و یا فصولی که باید برای امتحان پایان ترم مطالعه شود، نکاتی است که در همین بخش «شرح پیوست» درج می‌شود.
👈 لازم به ذکر است اگر در بخش شرح پیوست درس مربوطه چیزی نوشته نشده باشد؛ یعنی کل کتاب باید مطالعه شود.
♦️وضعیت منابع درسی  و لیست ارائه دروس کارشناسی 👇🏻👇🏻
♦️ وضعیت منابع درسی  و لیست ارائه دروس کارشناسی‌ارشد 👇🏻👇🏻
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر