png logo
پرداخت شهریه  ⭕️ دانشجویان در نظر داشته باشند داشتن کارت ورود به جلسه برای امتحان الزامی میباشد.و برای دریافت کارت باید شهریه خود را حتما پرداخت نمایید.
⭕️ در صورت نداشتن کارت امتحان از وررود به جلسه جلوگیری میشود.
⭕️ ضمنا جهت مشاهده نمرات میانترم حتما شهریه میبایست پرداخت گردد در صورت عدم پرداخت شهریه هرگونه مشکل ثبت نمره میانترم مسئولیت بر عهده خود دانشجو میباشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر