سرپرست پیام نور
دکتر محمدرضا زمانی سرپرست دانشگاه پیام نور شد
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛
دکتر محمدرضا زمانی سرپرست دانشگاه پیام نور شد.
وی پیشتر عهده‌دار مسئولیت‌هایی همچون معاونت تحصیلات تکمیلی و ریاست دانشگاه رازی کرمانشاه بوده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر