آخرین تاریخ امتحان معرفی به استاد  دانشجوی گرامی جهت امتحان معرفی استاد تا تاریخ 16 مرداد ماه حتما به دانشگاه مراجعه نمایید .اخرین مهلت امتحان 17و18 مرداد ماه هست.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر