30 آبان آخرین فرصت ثبت‌نام بدون کنکور (براساس سوابق تحصیلی) دوره‌ی کارشناسی دانشگاه پیام نور  متقاضیان ثبت‌نام بدون کنکور (براساس سوابق تحصیلی) دانشگاه پیام نور تا ۳۰ آبان فرصت دارند تا با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز دانشگاهی به محل زندگی خود نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر