خیلی مهم : مهلت تحویل پروژه و کارورزی و ...


 دانشجوی گرامی

 
 
حداکثر فرصت ثبت نمرات دروس پروژه، سمینار، تمرین دبیری، کارورزی، کارآموزی، عملیات صحرایی و کار در عرصه که مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد به تشخیص استاد، تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها، به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد، حداکثر تا پایان نیمسال بعد است و در این خصوص به شرح جدول زیر اقدام می شود.

شرح
     حداکثر مهلت اعلام نمره
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول
تا تاریخ 30 خرداد سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم
تا تاریخ 30 مهر سال بعد
درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان
تا تاریخ پایان اسفند همان سال
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | گیلان - منجیل - شهرک ایثارگران - خیابان دانشگاه - کد پستی : 445164317 کد : 013 تلفن : 34653001-9 |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما